GM Parens Rzeszów

Prezes Parens – Lek. med. Tadeusz Mazurek

Wiceprezes Parens – Dr n. med. Jarosław Janeczko

Koordynator Laboratorium – Wojciech Polański B. Sc.

Kierownik Laboratorium – Mgr Izabela Korowaj

Przełożona Położnych – Mgr Elżbieta Sypek