GM Parens Rzeszów

Mgr Elżbieta Sypek – Przełożona Położnych

Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego w Rzeszowie (1995).
W roku 2006 zdobyła tytuł Licencjata Położnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, natomiast w 2011 roku uzyskała tytuł Magistra Położnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe – Od 1996 r. pracowała w Szpitalu im. Jana Pawła II w Rzeszowie.
Od roku 2004 pracuje w Centrum Leczenia Niepłodności Parens w Rzeszowie.
Certyfikat uprawniający do pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy.
Certyfikat uczestnictwa w VIII Ogólnopolskim Sympozjum Andrologicznym 'Postępy w andrologii u progu XXI wieku'
I Tarnowska Ogólnopolska Konferencja Położnych pt.” Nowoczesny aspekt zawodu położnej”

Mgr Karolina Peszek - Położna

W roku 2009 uzyskała Licencjat Położnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego. W roku 2011 zdobyła tytuł Magistra Położnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od roku 2009 pracuje w Centrum Leczenia Niepłodności Parens w Rzeszowie.
Certyfikat uczestnictwa w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: Położna-Specjalista-Edukator-Opiekun - 2009r.
Certyfikat uczestnictwa w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z cyklu: Potrzeby życiowe noworodków i najmłodszych niemowląt-2010r.

Mgr Natalia Mularczyk - Położna

Zdobyła tytuł Licencjata Położnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2010 r. oraz tytuł Magistra Położnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2012r.
Od 2012 roku pracuje w Centrum Leczenia Niepłodności Parens w Rzeszowie.
Certyfikat uczestnictwa I Podkarpackiej Konferencji Naukowej ,,Etyczno-Prawne problemy położnictwa XXI wieku”.

Mgr Alicja Mrozek - Położna

W 2009 roku uzyskała tytuł Licencjata Położnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, następnie w roku 2011 zdobyła tytuł Magistra Położnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Praca w zawodzie położnej od 2011r. Do zespołu Centrum Leczenia Niepłodności Parens w Rzeszowie dołączyła w 2012r.
Certyfikat uczestnictwa w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: „Położna-Specjalista-Edukator-Opiekun” - 2009r.
Certyfikat uczestnictwa w II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej : „Oblicza ginekologi , położnictwa, neonatologii i medycyny ratunkowej” - 2011r.
Certyfikat uczestnictwa w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej : „ Aspekty psychologiczne w życiu rodziny i dziecka chorego na atopowe zapalenie skóry”, „Pielęgnacja pępka w sytuacji powikłań”. - 2011r.
Certyfikat uczestnictwa w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej : „ Etiopatogeneza oraz zasady pielęgnacji skóry suchej u niemowląt i dzieci”.- 2010r.
Kurs : „ Karmienie piersią w praktyce szpitala”- 2010r.