The 2nd International Congress on Controversis in Cryopreservation of Stem Cells, Reproductive Cells, Tissue and Organs (CRYO)

W dniach 7-9 kwietnia 2011 embriolog Zofia Zalewska i embriolog Joanna Rzepa brały udział w The 2nd International Congress on Controversis in Cryopreservation of Stem Cells, Reproductive Cells, Tissue and Organs (CRYO) odbywający się w Walencji. Wzięły również udział w warsztatach organizowanych w ramach kongresu. Pani Zalewska doskonaliła umiejętności w zakresie witryfikacji oocytów i zarodków metodą Cryotop, a pani Rzepa w zakresie mrożenia nasienia oraz tkanki jądra.

< poprzednie