Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (PTMR) dotyczące wykonywania testu postkoitalnego

Według „Algorytmów diagnostyczno-leczniczych w zastosowaniu do niepłodności” Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu test postkoitalny (PCT) został zaopiniowany jako „trudny do standaryzacji, a jego rutynowe stosowanie nie zmienia postępowania i jako taki nie powinien być stosowany”.

W związku z powyższym informujemy, że od 1 stycznia 2013 roku w naszej klinice nie wykonujemy testu postkoitalnego.

< poprzednie następne >