Palenie tytoniu - wpływ na płodność, wynik leczenia i zdrowie potomstwa

Efekty działania składników tytoniu na układ rozrodczy są mniej poznane niż ich szkodliwość dla całego organizmu. Jednakże badacze są zgodni co do jednego – palenie upośledza działanie układu rozrodczego prowadząc do częściowej lub całkowitej utraty płodności.

Dym tytoniowy zawiera ponad 4000 związków chemicznych w tym 43 karcinogeny (związki rakotwórcze) i trucizny oraz ponad 300 policyklicznych węglowodorów aromatycznych. Wiele z nich ma wpływ na działanie i wydolność układu rozrodczego a także na rozwój zarodkowy i płodowy przyszłego potomstwa. Dodatkowo ostatnie badania wykazują, że paląc papierosy wpływamy nie tylko na własną płodność – możemy też determinować ją u naszych dzieci.

PALENIE A PŁODNOŚĆ

Jednym z najlepiej poznanych składników dymu tytoniowego jest benzo(a)piren. Wykazano że u palących kobiet prowadzi on do tworzenia się połączeń DNA ze związkami rakotwórczymi – co z kolei może rozpocząć proces tworzenia się raka. Takie połączenia znaleziono między innymi w komórkach luteinowych oraz pęcherzykach jajnikowych zawierających oocyty.

Kadm, metal ciężki również obecny w dymie papierosowym magazynuje się w jajnikach oraz płynie pęcherzykowym. U zwierząt laboratoryjnych wystawionych na jego działanie występuje więcej nieprawidłowości w budowie chromosomów a także mniejszy procent oocytów osiąga metafazę II (etap rozwoju komórki jajowej, na którym może być ona zapłodniona – także w trakcie procedury zapłodnienia in vitro).

PALENIE A LECZENIE METODĄ IN VITRO

Palenie tytoniu może również zaważyć na sukcesie leczenia niepłodności. U palących kobiet poddających się procedurze zapłodnienia in vitro współczynnik implantacji oraz utrzymania ciąży może spaść nawet o połowę w porównaniu z kobietami niepalącymi oraz tymi, które rzuciły nałóg przed rozpoczęciem leczenia. Dodatkowo palaczki w wieku 35-39 lat posiadają zmniejszoną rezerwę jajnikową w porównaniu z niepalącymi rówieśniczkami - świadczy o tym wysoki poziom FSH. Na poziom tego hormonu oddziałuje zarówno czynne, jak i bierne palenie. Średnio podstawowy poziom FSH badany w 2-4 dniu cyklu jest o 66% wyższy u aktywnych palaczek i o 39% wyższy u palaczek biernych niż u kobiet nie mających kontaktu z dymem tytoniowym.

Oprócz tego udowodniono że palące kobiety wchodzą w menopauzę wcześniej (średnio 1-4 lat) – właśnie z powodu utraty pęcherzyków. Wiąże się z tym skrócenie okresu, w którym kobieta może zostać matką.

Istnieją także publikacje mówiące o wpływie na stosunek płci urodzonych dzieci – jednak co do tego nie ma zgodności.

PALENIE A ZDROWIE DZIECI

Dowiedziono ponadto, że córki matek palących w ciąży częściej same palą – prawdopodobnie ma tu wpływ nikotyny lub innych substancji na mózg płodu. Co ciekawe zależność ta nie występuje u potomków płci męskiej.

Opracowała Joanna Rzepa

< poprzednie następne >

Warning: Unknown: open(/var/lib/php5/sess_208b43c052ca3db8de0508f7135ce31d, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0